دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۱ خرداد
br ENGLISH
پرسنل و كارشناس گروه
 
 
 

تصوير

نام و نام خانوادگي

سمت

نام آزمايشگاه

 

تلفن 33543081-3 (011)

 

داخلي

مستقيم

 

 

مهندس يحيي اسفندياري

كارشناس ارشد مهندسي محيط زيست 

آزمايشگاه تحقيقات محيط 

 

2198 

33543616

معصومه اسلامي فر 

كارشناس ارشد ميكروبيولوژي 

آزمايشگاه ميكروبيولوژي محيط 

 

2207 

33543616 

  معصومه شيخي
 كارشناس بهداشت محيط
 آزمايشگاه شيمي
  
2147
 
33543616
 
 
 
1398/09/05
Powered by DorsaPortal