دانشکده بهداشت
۱۳۹۹ چهارشنبه ۶ اسفند
br ENGLISH
جلسه پرسش و پاسخ با کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ها  جلسه پرسش و پاسخ با کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ها
جلسه پرسش و پاسخ با کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ها در روز سه شنبه مورخ 99/11/28 مسئولین دانشکده بصورت برخط آنلاین
1399/11/28
 فراخوان تسهیلات جهانی محیط زیست فراخوان تسهیلات جهانی محیط زیست
فراخوان تسهیلات جهانی محیط زیست
1399/11/27
جلسه پرسش پاسخ با دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای جلسه پرسش پاسخ با دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای
جلسه پرسش پاسخ با دانشجویان کارشناسی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای در روز یکشنبه مورخ 99/11/26با مسئولین دانشکده بصورت برخط آنلاین
1399/11/27
جلسه پرسش پاسخ با دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت محیط جلسه پرسش پاسخ با دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
جلسه پرسش پاسخ با دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت محیط در روز سه شنبه مورخ 99/11/21بصورت بر خط (آنلاین) با مسئولین دانشکده در دفتر ریاست
1399/11/27
جلسه پرسش پاسخ با دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی جلسه پرسش پاسخ با دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی
جلسه پرسش پاسخ با دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی در روز دوشنبه مورخ 99/11/27 با مسئولین دانشکده بصورت بر خط آنلاین
1399/11/27
دانشكده بهداشت
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal