دانشکده بهداشت
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ آبان
br ENGLISH
مهندسي بهداشت حرفه اي
 
 طرح درس   -  طرح دوره 
گروه آموزشي مهندسي بهداشت حرفه اي 
 
                       طرح درس                                                                  استاد                            طرح دوره                     استاد
       
 آشنايي بابيماريهاي اسكلتيدكتراعتمادي نژاد   آشنايي بابيماريهاي اسكلتي  دكتراعتمادي نژاد
  ارگونومي محيطيدكتراعتمادي نژاد  روانشناسي در ارگونومي  دكتراعتمادي نژاد
  اپيدميولوژي بيماري هاي شغليدكتراعتمادي نژاد   

 بيماريهاي ناشي از كار (كارشناسي ارشد)

دكتراعتمادي نژاد

 

 اخلاق بهداشت دكترمرزبند
بيماريهاي ناشي از كار 2 (كارشناسي ناپيوسته)دكتراعتمادي نژاد
   انسان در اسلام دكترمرزبند
روانشناسي در ارگونوميدكتراعتمادي نژاد   
  روانشناسي صنعتي و ارتقاءسلامتدكتراعتمادي نژاد   مباني نمونه برداري ازهوا دكترمحمديان
   سم شناسي شغلي 1دكتراعتمادي نژاد   
   سم شناسي شغلي 2دكتراعتمادي نژاد    آنتروپومتري مهندس موعودي
   كليات پزشكيدكتراعتمادي نژاد   ارزيابي و مديريت ريسك مهندس موعودي
 مهندسي فاكتورهاي انساني 1دكتراعتمادي نژاد    ايمني در محيط كار 1 مهندس موعودي
     ايمني در محيط كار 2 مهندس موعودي
 شيمي عموميدكتربابانژادآريمي    ايمني در محيط كار 3مهندس موعودي
     خطاي انساني و ايمني سيستم  مهندس موعودي
  مكانيك سيالاتآقاي ديان    مهندسي فاكتورهاي انساني 1 (ارگونومي) مهندس موعودي
      مهندسي فاكتورهاي انساني 2 (بهداشت حرفه اي) مهندس موعودي
 اصول كمكهاي اوليهدكتر حيدري  
      زبان تخصصي  (ارشد ارگونومي)دكترميرمحمدي
 مديريت صنعتيدكتررنجبر    زبان تخصصي  (ارشدبهداشت حرفه اي)دكترميرمحمدي
 مديريت صنعتي(ناپيوسته)دكتررنجبر    تجزيه و ارزشيابي نمونه هاي هوا عمليدكترميرمحمدي
    كليات بهداشت حرفه ايدكترميرمحمدي
  آناتومي حرفه ايدكترزارع   
 آناتومي عموميدكترزارع 
     
 اخلاق بهداشتدكترمرزبند   
 انسان در اسلامدكترمرزبند   
     
  تهويه صنعتي دكترمحمديان   
   طراحي تهويه صنعتي دكترمحمديان   
    مباني نمونه برداري ازهوا دكترمحمديان  
     
  آنتروپومتريمهندس موعودي   
  ايمني در محيط كار 1مهندس موعودي  
  ايمني در محيط كار 2مهندس موعودي   
  ايمني در محيط كار 3مهندس موعودي   
خطاي انساني وايمني سيستمها انساني(ارشدارگونومي)مهندس موعودي  
 مهندسي فاكتورهاي انساني 2 (ارگونومي)مهندس موعودي   
 مهندسي فاكتورهاي انساني 2 (بهداشت حرفه اي)مهندس موعودي   
 

   ارگونومي 2 دكترميرمحمدي  
  تجزيه و ارزشيابي نمونه هاي هوا عملي دكترميرمحمدي  
  كليات ارگونومي دكترميرمحمدي    
  كليات ايمني و بهداشت حرفه اي دكترميرمحمدي 
  مهندسي فاكتورهاي انساني 2 دكترميرمحمدي   
     
 آناتوميدكتريزداني   
     
 بيوشيميدكترنجارصادقي   
  
 
 
1397/08/27
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal