دانشکده بهداشت
۱۳۹۸ سه شنبه ۱۹ آذر
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
مهندسي بهداشت حرفه اي
 
  
 
  طرح درس   -  طرح دوره 
گروه آموزشي مهندسي بهداشت حرفه اي 
 
                       طرح درس                                                                  استاد                            طرح دوره                     استاد
       
 آشنايي بابيماريهاي اسكلتي(كارشناسي ارشدارگونومي)دكتراعتمادي نژاد  آشنايي بابيماريهاي اسكلتي(كارشناسي ارشدارگونومي)  دكتراعتمادي نژاد
  ارگونومي محيطي (كارشناسي ارشدارگونومي)دكتراعتمادي نژاد   ارگونومي محيطي (كارشناسي ارشدارگونومي)  دكتراعتمادي نژاد
  اپيدميولوژي بيماري هاي شغلي (كارشناسي پيوسته بهداشت حرفه اي)دكتراعتمادي نژاد   اپيدميولوژي بيماري هاي شغلي (كارشناسي پيوسته بهداشت حرفه اي)  دكتراعتمادي نژاد

 بيماريهاي ناشي از كار  (كارشناسي ارشدبهداشت حرفه اي)

دكتراعتمادي نژاد

 

 بيماريهاي ناشي از كار  (كارشناسي ارشدبهداشت حرفه اي) دكتراعتمادي نژاد
بيماريهاي ناشي از كار 2 (كارشناسي ناپيوسته بهداشت حرفه اي)دكتراعتمادي نژاد
 بيماريهاي ناشي از كار 2 (كارشناسي ناپيوسته بهداشت حرفه اي) دكتراعتمادي نژاد
  بيماريهاي ناشي از كار (كارشناسي پيوسته بهداشت حرفه اي)دكتراعتمادي نژاد
   بيماريهاي ناشي از كار (كارشناسي پيوسته بهداشت حرفه اي) دكتراعتمادي نژاد
روانشناسي در ارگونومي (كارشناسي ارشد ارگونومي)دكتراعتمادي نژاد روانشناسي در ارگونومي (كارشناسي ارشد ارگونومي) دكتراعتمادي نژاد
  روانشناسي صنعتي و ارتقاءسلامت (كارشناسي پيوسته بهداشت حرفه اي)دكتراعتمادي نژاد   روانشناسي صنعتي و ارتقاءسلامت (كارشناسي پيوسته بهداشت حرفه اي) دكتراعتمادي نژاد
   سم شناسي شغلي 1(كارشناسي پيوسته بهداشت حرفه اي)دكتراعتمادي نژاد     سم شناسي شغلي 1(كارشناسي پيوسته بهداشت حرفه اي) دكتراعتمادي نژاد
   سم شناسي شغلي 2(كارشناسي ناپيوسته بهداشت حرفه اي)دكتراعتمادي نژاد     سم شناسي شغلي 2(كارشناسي ناپيوسته بهداشت حرفه اي) دكتراعتمادي نژاد
   كليات پزشكي(كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي)دكتراعتمادي نژاد    كليات پزشكي(كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي) دكتراعتمادي نژاد
 مهندسي فاكتورهاي انساني 1(كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي)دكتراعتمادي نژاد   مهندسي فاكتورهاي انساني 1(كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي) دكتراعتمادي نژاد
     
     
    
 شيمي عموميدكتربابانژادآريمي  
      
 تهويه صنعتيدكترمحمديان  
  طراحي تهويه صنعتيدكترمحمديان 
     طراحي دستگاههاي كنترل آلودگي هوا(كارشناسي ارشدبهداشت حرفه اي) دكترمحمديان
  مباني نمونه برداري ازهوا دكترمحمديان   مباني نمونه برداري ازهوادكترمحمديان
     
  آنتروپومتريمهندس موعودي    آنتروپومتريمهندس موعودي

   ارزيابي و مديريت ريسك مهندس موعودي
  ايمني در محيط كار 1مهندس موعودي    ايمني در محيط كار 1مهندس موعودي
  ايمني در محيط كار 2مهندس موعودي    ايمني در محيط كار 2 مهندس موعودي
  ايمني در محيط كار 3مهندس موعودي    ايمني در محيط كار 3 مهندس موعودي
خطاي انساني وايمني سيستمها انساني(ارشدارگونومي)مهندس موعودي   خطاي انساني و ايمني سيستممهندس موعودي
 مهندسي فاكتورهاي انساني 2 (ارگونومي)مهندس موعودي   مهندسي فاكتورهاي انساني 1 (ارگونومي) مهندس موعودي
 مهندسي فاكتورهاي انساني 2 (بهداشت حرفه اي)مهندس موعودي   مهندسي فاكتورهاي انساني 2 (بهداشت حرفه اي) مهندس موعودي
 

   ارگونومي 2 دكترميرمحمدي  
  تجزيه و ارزشيابي نمونه هاي هوا عملي دكترميرمحمدي    زبان تخصصي  (ارشد ارگونومي)دكترميرمحمدي
  كليات ارگونومي دكترميرمحمدي    زبان تخصصي  (ارشدبهداشت حرفه اي) دكترميرمحمدي
  كليات ايمني و بهداشت حرفه اي دكترميرمحمدي   تجزيه و ارزشيابي نمونه هاي هوا عمليدكترميرمحمدي
  مهندسي فاكتورهاي انساني 2 دكترميرمحمدي   كليات بهداشت حرفه اي دكترميرمحمدي
     

   
     

   
  
 
 
1397/10/23
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal