دانشکده بهداشت
۱۳۹۸ سه شنبه ۶ فروردين
br ENGLISH
ارتقاء علمي آقاي دكتر محمود محمديان  ارتقاء علمي آقاي دكتر محمود محمديان
ارتقاء علمي آقاي دكتر محمود محمديان از درجه دانشياري به درجه استادي
1397/12/26
دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني
بررسي الگوي ارائه خدمات به بيماران بستري در بيمارستانهاي استان مازندران طي سال‌هاي 92-96/راحله چراغي/شنبه 97/12/25/ساعت 10/سالن آمفي تئاتردانشكده بهداشت
1397/12/21
دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
بررسي كارايي گياه پالايي در حذف سورفكتانت ها و تصفيه پساب رختشويخانه بيمارستان بوسيله گياه وتيور/حسن اسماعيلي/چهارشنبه 97/12/22/ساعت 10/سالن آمفي تئاتردانشكده بهداشت
1397/12/19
دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد ارگونومي دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد ارگونومي
تاثير كفش ناپايدار بر پارامترهاي كنيتيكي مرتبط با اندام تحتاني و فشار كف زيرين كفش هنگام راه رفتن در دانشجويان پسر سالم/ساعداحمدي گنجه/يك شنبه 97/12/19/ساعت 11/30/سالن آمفي تئاتردانشكده بهداشت
1397/12/15
 دوازدهمين جلسه شوراي پژوهشي دانشكده كه در دفتر رياست دانشكده در تاريخ 97/12/5 دوازدهمين جلسه شوراي پژوهشي دانشكده كه در دفتر رياست دانشكده در تاريخ 97/12/5
ر اين جلسه چهار طرح تحقيقاتي برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد دانشجويان و يك طرح مستقل همكاران مورد بحث و بررسي و تصويب قرار گرفت .
1397/12/07
دانشكده بهداشت
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal