دانشکده بهداشت
۱۳۹۶ يکشنبه ۲۹ مرداد
br ENGLISH
انتصاب مدير گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي انتصاب مدير گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي
آقاي دكتر نورالدين موسوي نسب به عنوان مدير گروه آموزشي آمار زيستي و اپيدميولوژي
1396/05/03
دومين همايش ملي و چهارمين همايش دانشگاهي پژوهش در توسعه مديريت و منابع نظام سلامت دومين همايش ملي و چهارمين همايش دانشگاهي پژوهش در توسعه مديريت و منابع نظام سلامت
آخرين مهلت ارسال مقالات 31 شهريور مي باشد كه با توجه به برنامه زماني تعيين شده، امكان تمديد اين زمان وجود ندارد
1396/04/25
عيد سعيد فطر مبارك عيد سعيد فطر مبارك
خدايا به ما توفيق ده تا از كساني باشيم كه حاصل دسترنج يك مـــــــاه ي خود را در رمضــان، از ايــن به بعــد هم حفــظ كنيم
1396/04/06
دانشكده بهداشت
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal