دانشکده بهداشت
۱۳۹۷ شنبه ۳۰ تير
br ENGLISH
تغيير زمان دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني تغيير زمان دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني
ارزيابي مراقبتهاي مديريت شده بيماريهاي واگير و غير واگير منتخب در استان گلستان در سال 95/سيدامير سلطاني/يكشنبه 97/4/17/ساعت30: 12/سالن آمفي تئاتر دانشكده بهداشت
1397/04/11
جلسه دفاعيه پايان نامه دكتري پژوهشي جلسه دفاعيه پايان نامه دكتري پژوهشي
مطالعه فونستيك و بوم شناختي پشه ها (Diptera:culicidae) در استان مازندران با تاكيد بر ناقلين تب دنگي در سال 1393/روز 97/4/16 ساعت 11/ سالن آمفي تئاتر
1397/04/03
امتحان كارآمورزي امتحان كارآمورزي
كارشناسي پيوسته, كارشناسي ناپيوسته/97/4/23 ساعت 12-10
1397/04/03
خدمات رفاهي خدمات رفاهي
خدمات رفاهي (سلف سرويس، سرويس دانشجويي، خوابگاه و .....) دانشجويان تا تاريخ 13/4/97
1397/03/29
دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني دفاع پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني
ارزيابي مراقبتهاي مديريت شده بيماريهاي واگير و غير واگير منتخب در استان گلستان در سال 95/سيدامير سلطاني/يكشنبه 97/4/17/ساعت30: 12/سالن آمفي تئاتر دانشكده بهداشت
1397/03/27
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal